Omregistrering

En påmelding til Marka Rundt er bindende, og refusjon av startkontingenten og evt. engangslisens pga. sykdom, skade, eller en årsak som gjør deg forhindret fra å delta, er ikke mulig. Det er derimot fullt mulig å omregistrere ditt startnummer til en annen løper. Les mer om fremgangsmåten hos EQTiming.