Min side

Dersom du allerede har meldt deg på kan du benytte \"Min side\" for å endre noen av dine påmeldingsdetaljer.
Påmelding gjøres på www.markarundt.no/paamelding/
"; ?>

Logg inn på "Min side" ved å skrive inn din markaId og ditt passord du mottok i e-post-bekreftelsen etter påmeldingen. Min Side kan benyttes til endring av noe påmeldingsinformasjon fram til . februar.

";?> ";?>
Brukernavn (markaId)
Passord
"; ?>
Glemt passord?

"?> "; if($pwdres = mysql_fetch_array($pwdquery)){ //if(!$passord==$pwdres['passord']){ if($passord=="rogntjern"){ skrivEndringsskjema($markaId, true, $endring); } else if($passord==$pwdres['passord']){ skrivEndringsskjema($markaId, false, $endring); } else{ echo "Feil kombinasjon av markaId og passord"; $status=""; skrivLoginskjema(true); } }else { echo "Feil kombinasjon av markaId og passord"; $status=""; skrivLoginskjema(true); } } function skrivEndringsskjema($markaId, $admin, $endring){ global $aarstall, $kontonummer, $endeligePuljer, $puljeStarttid, $status , $sendEpost; $query = mysql_query("SELECT fNavn, eNavn, kjonn, fodtDato, fodtAar, birkid, klubb, MD.epost, telefon, klasse, estTid, lisensNr, aaBetale, kidNr, betalt, pulje FROM MarkaDeltaker as MD, Marka$aarstall as M WHERE M.markaId = '$markaId' AND M.markaId = MD.ID"); if($res = mysql_fetch_array($query)){ $fornavn = $res['fNavn']; $etternavn = $res['eNavn']; $fodtaar = $res['fodtAar']; $fodtDato = $res['fodtDato']; $kjonn = $res['kjonn']; $birkid = $res['birkid']; $klubb = $res['klubb']; $epost = $res['epost']; $telefon = $res['telefon']; $klasse = $res['klasse']; $klasseString = substr($klasse, 0,1); if($klasseString=="S") $klasseString = "Studentklasse"; else $klasseString = "Turklasse"; $estimTid = $res['estTid']; $estimTid = substr($estimTid,1,7); $lisens = $res['lisensNr']; $aaBetale = $res['aaBetale']; $kid = $res['kidNr']; $betalt = $res['betalt']; if($aaBetale - $betalt > 5) { $diff = $aaBetale - $betalt; } else $diff = 0; $pulje = $res['pulje']; if($endring) echo "

Her kan du endre og se viktig informasjon for din påmelding. Siden gir ingen mulighet til å endre navn, fødselsdato eller klasse. Dersom du ønsker å endre dette, ta kontakt med ikt@markarundt.no.

"; else echo "

Fristen for å endre påmeldingsinformasjon har nå gått ut, men du kan logge inn for å se din påmeldingsinformasjon, blant annet din startpulje.

"; echo "
"; ?> "; if($endring){ echo "Birkebeineren krever at man må oppgi \"Birkid-nummer\" for å kunne benytte Marka Rundt som seedingsrenn. Oppgi dette hvis det er aktuelt for deg. Birkidnummer er gjerne 5-6 siffer. Se tips for å finne din Birkid.";?> "?>
Fornavn* NAME="fornavn" VALUE="" SIZE=33 MAXLENGTH=50>
Etternavn* VALUE=""SIZE=20 MAXLENGTH=50>
Klubb* VALUE="" SIZE=33 MAXLENGTH=50>
Epostadresse* VALUE=""SIZE=20 MAXLENGTH=50>
Telefon* VALUE="" SIZE=10 MAXLENGTH=8> (8 siffer)
Fødselsår 0) { echo ""; } else {?>
Klasse $klasseString";?>
Marka Rundt vil i år ha puljestarter i turklassene, basert på forskjellige nivå. Du skriver derfor inn din estimerte sluttid. Denne estimerte tiden vil bli brukt til å plassere deg i en passende pulje.
Estimert tid*"; } else echo "$estimTid"; }?>
Birkid-nummer VALUE="" size="20"maxlength="10">
Helårslisens
Motta e-post med bekreftelse på endring
"; ?>
Betalingsinfo Betaling av startkontingent er ikke OK.
Betal kr $diff til kontonummer $kontonummer med KIDnr $kid.

"; else echo "Betaling er registert"; ?>
Puljenummer "; echo ""; echo ""; echo "";?>

Felter merket med * er obligatoriske ved utfylling.

Logg ut
"; echo "Det har oppstått en feil!
"; } } function lagreEndring(){ global $aarstall, $sendEpost, $fornavn, $etternavn, $epost, $telefon, $estimTid, $birkid, $markaId, $klasse, $fodtaar, $fodtDato, $klubb, $kjonn, $klasse; /*$klubb = $_REQUEST['klubb']; $epost = $_REQUEST['epost']; $telefon = $_REQUEST['telefon']; $estimTid = $_REQUEST['estimTid']; $birkid = $_REQUEST['birkid']; $markaId = $_REQUEST['markaId']; $klasse = $_REQUEST['klasse'];*/ $klasseString = substr($klasse,0,1); $klassenavn = beregnKlasse($klasse, $kjonn); if (!$klubb || !$epost || !$telefon || (!($klasseString == "S") && ($estimTid == "00:00:00" || !$estimTid))){ echo "

Du har glemt å fylle inn noen av de obligatoriske feltene!

"; skrivEndringsskjema($markaId); }else{ if ($epost && !sjekk($epost)){ echo "

Epostadressen er ikke på gyldig format!

"; skrivEndringsskjema($markaId); } else if (!($telefon=="" || preg_match("/[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]/",$telefon))){ echo "

Telefonnummeret du har oppgitt er ikke på gyldig format (8 siffer). (Eksempel: 73887070)

"; skrivEndringsskjema($markaId); }else{ //Start oppdatering av databasen $query = "UPDATE MarkaDeltaker SET birkid='$birkid', epost='$epost' WHERE ID='$markaId'"; mysql_query($query); $query = "UPDATE Marka$aarstall SET klubb='$klubb', epost='$epost', telefon='$telefon', estTid='$estimTid' WHERE markaId='$markaId'"; mysql_query($query); echo "Oppdatering fullført.
Gå til forsida
"; if ($sendEpost) { //Spørring for å finne kjønn, lisensNr, aaBetale, betalt og kidNr $ekstraQuery = mysql_query("SELECT kjonn, lisensNr, aaBetale, betalt, kidNr, passord FROM Marka$aarstall as M, MarkaDeltaker as MD WHERE M.markaId='$markaId' AND M.markaId=MD.ID"); if($res = mysql_fetch_array($ekstraQuery)){ $aaBetale = $res['aaBetale']; $betalt = $res['betalt']; if($aaBetale - $betalt > 5) { $diff = $aaBetale - $betalt; } else $diff = 0; sendEpost($markaId, $fornavn, $etternavn, $epost, $res['passord'], $klassenavn, $res['kjonn'], $fodtDato, $klubb, $birkid, $res['lisensNr'], $estimTid, $diff, $res['kidNr']); //echo "$markaId, $klassenavn, $kjonn, $fodtDato
"; } else echo "Noe gikk feil: e-post ble ikke sendt"; } } } } function nyttPassord(){ ?>

Skriv inn den e-postadressen du oppga ved påmelding og ditt fødselsår for å få tilsendt nytt passord på e-post.

";?> ";?> ";?>
E-postadresse:
Fødselsår (åååå):
"; ?>
"; $fornavn = $res['fNavn']; $etternavn = $res['eNavn']; $markaId = $res['markaId']; $passord = $res['passord']; mail("$epost", "Passord for Marka Rundt (deltaker: $fornavn $etternavn, markaId: $markaId)"," Hei $fornavn $etternavn!

Du har etterspurt tilsendelse av passord for innlogging på Min Side på markarundt.no.

Din markaId: $markaId
Ditt passord: $passord

Med vennlig hilsen
Marka Rundt" ,"MIME-Version: 1.0\r\nContent-type:text/html;charset=utf-8\r\nFrom: ikt@markarundt.no"); $status=""; echo "Passord er sendt til $epost.

"; skrivLoginskjema(true); } } else { echo "

Fant ikke kombinasjonen av e-post og fødselsår i systemet."; nyttpassord(); } } function sendEpost($markaId, $fornavn, $etternavn, $epost, $passord, $klassenavn, $kjonn, $fodtDato, $klubb, $birkid, $lisensNr, $estimTid, $aaBetale, $kid){ global $aarstall, $renndato, $kontonummer; $fredag = $renndato-2; $lordag = $renndato-1; $lisensString = $lisensNr=="Har"?"Har helårslisens":"Bestilt engangslisens"; $kjonnString = $kjonn=="M"?"Mann":"Kvinne"; $fodtDatoString = date("d/m/Y", strtotime($fodtDato)); $birkidString = $birkid==0?"Ikke registert":$birkid; $betInfo = "

Din innbetaling er registert.

"; if($aaBetale > 0) $betInfo = "

Videre følger betalingsinformasjon:
Betal kr $aaBetale,- til:
Kontonr: $kontonummer
Marka Rundt
NTNUI-langrenn
Idrettsbygget Gløshaugen
7491 Trondheim
Benytt kidnummer $kid når du betaler.

Dersom du ikke betaler, vil du risikere å bli fjernet fra påmeldingslista. Du vil i så fall motta en mail som varsler deg om dette.

"; //send epost mail("$epost","Endring av påmeldingsinformarsjon til Marka Rundt 20$aarstall for $fornavn $etternavn (markaId: $markaId)", "Hei $fornavn $etternavn!

Dette er en bekreftelse på at du er påmeldt Marka Rundt 20$aarstall. Vi har registrert følgende informasjon i forbindelse med din påmelding:
Fornavn: $fornavn
Etternavn: $etternavn
Epost: $epost
Klubb: $klubb
Kjønn: $kjonnString
Fødselsdato: $fodtDatoString
Birk-id: $birkidString
Lisens: $lisensString
Klasse: $klassenavn
Estimert sluttid (gjelder kun turklasse): $estimTid
Kidnummer ved betaling: $kid

Brukernavn for Min Side: $markaId
Passord for Min Side: $passord

Dersom denne informasjonen er feil ber vi deg om å fortelle oss om det ved å svare på denne mailen.

$betInfo

Startnummeret kan hentes på fredag $fredag. februar kl 15-18, lørdag $lordag. februar kl 10-16 hos Sportsbua i Fjordgata 56-58 og renndagen i Granåsen, men vi anbefaler at du velger å hente det på forhånd for å slippe unna kø.

Med vennlig hilsen
Marka Rundt", "MIME-Version: 1.0\r\nContent-type:text/html;charset=utf-8\r\nFrom: info@markarundt.no"); } if(!$status){ if($dagens<$fristLogin){ skrivLoginskjema(false); } else{ echo "Min side er sengt for innlogging.
"; } } else if($status=="login"){ sjekkPassord(); //echo "hei\n"; } else if($status=="endret"){ lagreEndring(); } else if($status=="nyttPassord"){ nyttPassord(); } else if($status=="sendPassord"){ sendPassord(); } ?>