Informasjon om Marka Rundt-stafetten

Arrangører:

NTNUI og Vesbyen IL

Start/innkomst: 

Granåsen Skisenter.

Startnummerutdeling: 

  • Fredag: 13. februar fra kl. 16 til 20 hos Sportsbua i Fjordgata 56-58.
  • Renndagen, ved start frem til kl. 09.00.

Klasser:

  • Én herreklasse og én dameklasse.
  • I tillegg blir det utarbeidet egne resultatlister for bedriftslag og studentlag.

Med studentlag menes her lag som er i tilknytning til linjeforeninger og lignende. Studentidrettslag havner kun på totallista.

Start:

Én fellesstart for alle klasser kl. 10.00.

Løypa og etappene:

Stafetten består av tre etapper, hvor alle etapper skal gjennomføres i klassisk stil. Hver deltager kan kun gå én etappe og være med på kun ett lag. Løypene følger stort sett samme trasé som Marka Rundt. Eneste unntak er fra Marken hvor løypa i stedet for opp Langdalen går til Vellikvatnet og Skarsleite, og deretter tilbake til Granåsen. Etappene er som følger.

  • 1.etappe. Granåsen-Baklidammen. Følger samme trasé som Marka Rundt. Distanse ca. 10km.
  • 2.etappe. Baklidammen-Henriksåsen. Distanse ca. 10 km.
  • 3.etappe. Henriksåsen – Mål. Distanse ca. 15 km.

Løypa vil være skiltet og merket med gule bånd.

Veksling

Veksling foregår ved overlevering av tidtakerbrikke mellom løperne.

Startkontingent pr. lag:

Type lag Pris t.o.m 12.02.14 Etteranmelding
Vanlig 600 900
Student 450 750

Med student menes her lag bestående kun av studenter. Gyldig semesterkort fra institusjon for høyere utdanning må vises ved uthenting av startnummer.

For de som ikke har skiforsikring (helårslisens) fra NSF, vil man i tillegg bli nødt til å kjøpe engangslisens. For deltakere som er 25 og yngre i 2014 koster engangslisensen kr 50,-. For deltakere som er 26 og eldre i 2014 koster engangslisensen kr 130,-. Ved påmelding vil dere få oppgitt et KIDnr som må benyttes ved innbetaling, samt en betalingsfrist. Dersom dere ikke betaler innen tidsfristen, vil dere risikere at påmeldingen av laget strykes.

Påmelding:

Fyll ut skjema på rennets hjemmeside www.markarundt.no/stafett-paamelding innen 13.februar. Maksimalt antall deltagere er 150 lag. Dersom det er ledige plasser vil det være mulig med etteranmelding på startnummerutdelinga i Sportsbuas lokaler, fredag kveld før kl 18.00.

Lagoppstillinger sendes til ikt@markarundt.no innen fredag kl 18.00.

Premiering:

  • Topp 3 herre og topp 3 dameklasse.
  • Beste bedriftslag herrer og beste bedrifslag damer.
  • Beste studentlag herrer og beste studentlag damer.

Transport og logistikk

Vi vil tilby busstransport med utgangspunkt fra Granåsen, for å frakte løpere til og fra vekslingene. I tillegg frakter vi bagasje mellom start og slutt på etappene. Klokkeslett og annen detaljert informasjon om dette vil bli publisert på hjemmesiden, på et senere tidspunkt.