Ny dato (reell eller virtuell?)

Vi har satt opp Marka Rundt på ny dato 21. mars med forbehold.
 
For å arrangere Marka Rundt med felles start tilnærmet som vanlig, er vi avhengig av lettelser i koronarestriksjonene og snø (per dags dato 1. mars).
 
Vi ønsker tilbakemelding fra publikum om det finnes interesse for å arrangere et arrangement med selvtidtaking hvor det vil være mulig å få seg en langtur i marka i en merket og preparert Marka Rundt-trasé mot en liten kostnad som dekker våre utgifter med preparering og merking. Merk at din tilbakemelding ikke på noen måte er bindende.
 
Dersom det blir lettelser i restriksjonene og nok snø til å bruke hele Marka Rundt-trasén vil vi forsøke å gjennomføre et tilnærmet vanlig renn innenfor retningslinjene.
 
Er du interessert i å delta på et Marka Rundt med selvtidtaking (mot en liten kostnad)? Svar på undersøkelsen på vår facebook-side.

Comments are closed.