Liten endring på løypetrasé

Etter gjennomkjøring torsdag har vi besluttet å kutte den øverste sløyfa for å unngå for stort avvik fra den originale løypelengen. Spurtpriser til første kvinne og første mann vil derfor være ved Bangtjønna som anvist på kartet under ved begge rundene.

Ellers kan vi melde om strålende forhold i løypa som dere kan se på bildene fra drikkestasjonen på Skogly og løypa mellom Skogly og Granåsen.

Comments are closed.