Løyperapport laurdag 9.februar

Langrennsgruppa til NTNUI la i dag laurdagslangturen rundt traseen til Marka Rundt. Løypa er no betydelig bedre enn rapporten frå onsdag gir inntrykk av, mykje på grunn av fin maskinpreparering heile vegen rundt. Det vil bli utført arbeid på enkelte delar av løypa fram mot neste søndag, for å sikre endå betre forhold. Generelt er det uansett svært gode forhold i Bymarka no.

Enkelt og greit føre i dag og alt som ligna på blått under skia, gav spikerfeste. Hugs at fristen for forhåndspåmelding er mandag før midnatt. Under ligg eit knippe bilete frå dagens tur.

Comments are closed.