Informasjon om puljeinndelinger

I år som i fjor vil vi ha seedede startpuljer basert på estimert sluttider, fylt inn ved påmelding, i turklassene. I fjor opplevde vi at noen av puljene var litt store i forhold til bredden på løype de første kilometerene. Deltakerantallet antas å bli som i fjor, noe som betyr at det er ønskelig med flere og mindre startpuljer.

I fjor startet puljene med 5 minutters intervall over en periode på 30 minutter. Vi ønsker ikke å utvide denne startperioden på grunn av at flere løpere vil da møtes i løypa mellom krysset sør for Stykket og Klokktjern. Vi har derfor besluttet å start puljene med 3 minutters mellomrom. Det vil da være 10 seedede startpuljer for turklassene og en siste startpulje for studentklassen. Starttidene for de totalt 11 puljene vil da være:

– Pulje 1: 10:00
– Pulje 2: 10:03
– Pulje 3: 10:06
– Pulje 4: 10:09
– Pulje 5: 10:12
– Pulje 6: 10:15
– Pulje 7: 10:18
– Pulje 8: 10:21
– Pulje 9: 10:24
– Pulje 10: 10:27
– Pulje 11: 10:30 (Studentklasser)

For å hindre at det blir altfor stressende for dere løpere å stille dere opp på startsletta, vil løperne bli sluset inn i to forskjellige, parallelle startfelt, og disse startfeltene vil bli startet annenhver gang, dvs. hvert sjette minutt. Det vil bli godt skiltet hvilke puljenummer som skal starte i de to startslusene, og det vil før rennet bli lagt ut arenakart på www.markarundt.no.

Puljeinndelingene vil bli satt og presentert onsdag 15. februar, og da være synlig på påmeldingslista.

Det er stengt for kommentarer.