Påmeldinga åpner mandag

Påmeldinga til Marka Rundt 2012 åpner mandag morgen, og som i fjor vil vi ha et deltakertak på 1300. Les mer for mer infomasjon…

Vi vil også i år ha puljestarter for deltakerne i turklassene, og for at vi skal kunne gjøre en seeding blir du bedt om å skrive inn estimert sluttid ved påmelding. Merk at studentklassene uansett vil starte i siste pulje. I forhold til i fjor, planlegger vi å øke antall puljer. Mer informasjon om antall puljer kommer snart.

I år har vi innført en ny betalingsløsning. Ved påmelding vil hver enkelt deltaker få oppgitt et kidnummer som må benyttes ved innbetaling av startkontingent og evt. enganglisens. Innbetalingen må skje innen 3 dager for at påmeldingen skal være gyldig, og du vil motta en e-post når vi har registert din innbetaling. Dersom du ikke betaler innen fristen vil du motta en e-post med varsel om at du vil bli strøket fra påmeldingslista.

Vi planlegger å lage en «Min Side»-løsning hvor deltakerne kan logge inn og endre/legge til noen påmeldingsopplysninger, f.eks. estimert sluttid og birkID. Min Side forventes å være tilgjengelig fra årsskiftet.

Comments are closed.