Deltakergrense – maks 1300 løpere

Påmeldingene til Marka Rundt strømmer inn og det er for tiden 231 påmeldte. I fjor deltok det over 1000 løpere i tur- og studentklassene, og vi ser det ikke som umulig at det i år vil bli flere deltakere enn i fjor. Siden start- og målområdet er trangt og løypa hovedsaklig kun har to spor mener rennledelsen at det er nødvendig å sette en øvre grense for antall løpere i tur- og studentklassene. Vi vil i år sette denne grensen til 1300 deltakere. Denne grensen er absolutt, noe som betyr at dersom du vet at du skal delta i årets Marka Rundt bør du melde deg på før det blir for seint.

Selv om denne grensen ble satt kun én måned før rennet tror vi ikke at den vil ha store implikasjoner for deltakerene som allerede er påmeldt.

Comments are closed.