Påmelding til Marka Rundt 2011

Påmeldingen til Marka Rundt 2011 vil åpne i begynnelsen av desember. Rennledelsen har bestemt seg for å gjøre noen endringer i startordningen med bakgrunn i erfaringer fra i fjor samt ideer fra andre arrangementer.

Hva gjelder startordningen vil vi i år legge opp til at deltakerne starter i puljer etter estimert sluttid. Dette betyr for deltakerne at man vil få en mulighet til å skrive inn estimert sluttid i påmeldingsskjemaet. Det vil etterhvert bli satt opp en midlertidig oversikt over hvilke deltakere som starter i hvilke puljer. Endelige puljer vil bli offentliggjort senest onsdag 16. februar. Det beregnes at vi kan få til 6 seedede puljer etter estimert tid med starter kl 10:00, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:25. Kl 10:30 vil studentklassene starte. Dvs. at studentene fortsatt starter sist og derfor ikke vil bli seedet. På denne måten håper vi å få enda bedre flyt i starten. Premiering vil fortsatt bli etter aldersklasse selv om man starter ved forskjellig tidspunkt.

Det vil i år også være mulig å hente startnummeret sitt dagen før rennet (19. februar) og vi anbefaler at så mange som mulig benytter seg av dette. For øvrig vil vi ikke ta i mot etteranmeldinger på renndagen.

Innbydelsen er ikke helt ferdig ennå og vil bli publisert på nett så snart som mulig, og selvfølgelig før påmeldingen åpner

Det er stengt for kommentarer.