Sponsornyheter

Marka Rundt har gjennom høsten knyttet til seg to nye sponsorer. PricewaterhouseCoopers AS kommer inn som hovedsponsor. Sportsbua er også ny sponsor av året.

Marka Rundt håper ved å knytte til seg nye store sponsorer å forbedre opplevelsen til deltagerne gjennom større og bedre bemannede matstasjoner, smøreservice før start, flere gjennomkjøringer av løypa før renndagen og
bedre premiering i alle klasser.

Vi håper at større og bedre drikkestasjoner gir bedre flyt, slik at du som utøver bruker mindre tid ved hver stasjon, noe som vil resultere i bedre sluttid.

Flere gjennomkjøringer av løypa med tråkkemaskin vil gi fastere spor og mulighet til å trene i trasseen før rennet. Gjennomkjøring av løypa vil bli offentligjort på hjemmesidene til Marka Rundt.

www.pwc.no

www.sportsbua.no

Comments are closed.