Marka Rundt 2009

Først vil jeg si takk til alle som deltok i år. At det var nesten 800 startende var over vår forventning.
Vi har allerede fått noen tilbakemeldinger på årets renn fra dere løpere. Blant annet har vi fått høre at det var litt lite bananer og boller igjen til den siste starten, og at der var dårlig merket ved Frøset. Dette er ting vi vil forbedre til neste år. Dersom det er andre ting vi kan bli bedre på, ønsker vi at dere sender e-post til langrenn-marka(a)stud.ntnu.no.

I fjor fikk vi tilbakemeldinger på at det var ønskelig med stavservice. Jeg tror alle løpere vil si at dette var et godt tiltak. En forutsetning for at vi skal ha stavservice også i 2010 er at alle stavene blir levert tilbake. Dessverre mangler vi 2 MADSHUS-staver etter årets renn.
Derfor ber jeg de som har fått med seg disse stavene med hjem om å henvende seg til langrenn-marka(a)stud.ntnu.no , slik at vi kan få disse stavene tilbake. Det vil også være mulig å kjøpe disse stavene på Sportsbua i Fjordgata.

Anders

Comments are closed.