Innbydelse

marka_rundt_svart_stor

SØNDAG 12. mars 2017
KLASSEINNDELING ETTER NSFs REGLEMENT
også i år seedingrenn til Birken og Vasaloppet!

ARRANGERT SIDEN 1946

Motto:
«Bedre føre var enn attglætt»
F.v.d. Lippe

http://www.markarundt.no | info@markarundt.no

ntnuilogo vestbyen
NTNUI Langrenn Vestbyens Idrettslag
Arena: Granåsen skisenter (både start og mål)
Parkering: Den store parkeringsplassen nord for stadion. Ordinær parkeringsavgift på 50 kr gjelder også denne helgen.
Startnummer: Utdeles på Hank Sport lørdag 11. mars mellom kl 10:00 og 15:00, eller på arena før start fra kl 9:00. Vi oppfordrer så mange som mulig til å hente startnummer på lørdag.
Starttider:
Puljestarter fra kl. 10.00 Studentklasser kl. 10:10
Puljestarter Det vil også i år være puljestarter for turklassene. Deltakerene i turklassene blir delt inn i puljer etter estimert sluttid. For at arrangørene så enkelt som mulig skal kunne fordele deltakerne, vil man ved påmelding bli bedt om å oppgi sin estimerte sluttid. Puljeinndelingene vil bli publisert på rennets nettsider noen dager før rennet. februar. Det vil være flere seedede startpuljer, hvor den første starter kl 10.00. Se her for mer informasjon.
Løypa: Løypa er ca. 40 km og går i de beste deler av Bymarka og Leinstrandmarka. Løypa er meget variert og setter de krav til løperne som de forventer i et slikt renn. Rennet går i klassisk stil og det er skøyteforbud.
Startkont.:
Klasse Startkontingent til og med
22. januar 10. mars 12. mars
Tur 350 400 550
Student 250 300 400

For de som ikke har skiforsikring (helårslisens) fra NSF, vil man i tillegg bli nødt til å kjøpe engangslisens. For deltakere som er 25 og yngre i 2017 koster engangslisensen kr 60,-. For deltakere som er 26 og eldre i 2017 koster engangslisensen kr 150,-. Ved påmelding vil du få oppgitt et KID-nummer som må benyttes ved innbetaling, samt en betalingsfrist. Dersom du ikke betaler innen tidsfristen vil påmeldingen strykes.

Påmelding: Fyll ut skjema på rennets hjemmeside: markarundt.no innen fredag 10. mars. Det er også mulig å etteranmelde seg på Hank Sport lørdag 11. mars (10:00 – 15:00).
Premiering:
  • 1/3 premiering i turklassene
  • Merke etter ett, tre og fem år.
  • 10-årspokal, 15-årsfat, 20-årsbjelle, 30-årskniv og 40-årsur
  • Gavepremier trekkes ut blant alle i mål etter rennet. Du må hente premien din, hvis ikke trekkes premien på nytt!
Drikke-
stasjoner:
Det vil være drikkestasjoner ved:

Klokktjern ca. 5 km
Tømmerdalen ca. 16 km
Klokktjern ca. 24 km
Skogly ca. 35 km
Spurtpriser: Det vil være spurtpriser ved:

Fjellsetermyra ca. 8 km
Vintervassmyra ca. 21 km

Spurtprisene deles ut til første dame og første herre som passerer ved hvert av punktene uavhengig av startpulje.

Familie/trim: Kort løype, en forkortet trasé. Løypelengde: ca. 20 km.
Lang løype, dvs. den samme traseen som for det ordinære rennet. Løperne må ha passert Klokktjern kl. 14.00 og være i mål innen kl. 17.00.
Start mellom kl. 09.00 og 11.00.
Startkontingent kr. 100,-. For familier kr. 200,-.
Dersom deltakerne i trim ikke har skiforsikring, må engangslisens kjøpes for kr 60,- (maksimalt kr 120 pr. familie).
Påmelding på startstedet. Merker kan kjøpes.
Bruk startnummer så er du sikret saft på drikkestasjonene!
Studentklasse: Følger samme trasé som for ordinært renn. Tidtaking. Fellesstart ca. kl. 10.15. Samme tidsfrister som for trim. Påmelding som for turklassene.